Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Fronteres a escala local: les parròquies del bisbat de Girona del segle XIV

Eivis Mallorquí

Resum


Els límits de les parròquies i dels castells termenats són la base a partir dels quals es delimiten les entitats territorials majors, tant d’ordre civil –baronies, batllies, vegueries– com eclesiàstic –ardiaconats i bisbats–. Si bé no és possible establir els límits dels castells termenats, sí que ho és el de les parròquies a partir del segle XIV. Amb la informació recollida de diverses fonts, especialment del Llibre Verd dels feus del bisbe de Girona, es fa una proposta de mapa de les parròquies del bisbat per al segle XIV. En total, es traça el límit de 419 parròquies. Hem de tenir en compte que la delimitació del mapa parroquial tenia com a finalitat facilitar la recaptació del delme.

Text complet: PDF