Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L’Albera a l’antiguitat: la frontera permeable

Josep M. Nolla, Georges Castellví

Resum


En una etapa marcada per poques mostres de delimitacions clares entre les dues bandes de l’Albera, la que correspon a les poblacions ibèriques, succeirà la frontera entre dues províncies de la República romana, amb els trofeus de Pompeu que les delimitaven clarament. El pas de l’Albera es feia pel vell camí d’Hèrcules, esdevingut Via Augusta, del qual es coneix lamansió de Summus Pyrenaeus. No hi ha evidències arqueològiques d’estructures defensives fins època baiximperial amb la fortificació de les Cluses. Aquesta frontera fortificada, perfeccionada en època visigòtica, va ser abandonada arran de la conquesta franca, per esdevenir delimitació de comtats.

Paraules clau


Frontera; frontera permeable; Albera; antiguita; trofeus de Pompeu; mansió Summus Pyrenaeus; les Cluses; permeable border; Pompey trophies

Frontera;
Text complet: PDF