Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

1980: Núm.: 2 Porno-erotisme i mitjans de comunicació

Núm.: 2 Porno-erotisme i mitjans de comunicació

Presentació

Índex PDF
Presentació PDF
Salvador Alsius i Clavera 5-10

Textos

La pornografia de Quiosc PDF
Miquel de Moragas i Spà 11-22
Los veinticinco años de Play Boy: 5 millones en carne satinada PDF (Castellano)
Umberto Eco 23-31
Play Boy en España: demasiado tarde, demasiado pronto PDF (Castellano)
Iván Tubau 33-46
La indústria cinematogràfica del porno a Espanya PDF
Teresa Conesa i Fàbregues 47-69
Cinema porno, una ocultació del llenguatge PDF
Tomàs Delclòs 71-81
Mujer y pornografía PDF (Castellano)
Marta I. Moia 83-93
La pornografia com a metallenguatge PDF
Lluís Bassets 95-104
Permisividad sexual y comunicación social PDF (Castellano)
Román Gubern 105-126

Documents

Circulació i inversions publicitàries de les revistes eròtiques PDF
Joan Miquel i Portal 129-141
Bibliografia sobre mitjans de comunicació i pornografia PDF
Miquel Gómez, Ignasi González 143-155

Informacions

Activitats del Departament de Teoria de la Comunicació durant el curs 1979-1980 PDF
José Manuel Pérez Tornero 159-162
Seminari sobre "Teoria de la Comunicació i pragmàtica" PDF
José Manuel Pérez Tornero 162-164
Seminari sobre "Anàlisi del llenguatge polític del franquisme" PDF
Lluís Bassets 164
Els personatges del discurs d'Oswald Ducrot PDF
Lluís Bassets 164-165
Seminari sobre "Anàlisi de la imatge visual" PDF
Jordi Pericot 166-168
Índex de les tesis de llicenciatura llegides a la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Autònoma de Barcelona PDF
168-169