Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Consideraciones acerca de las relaciones públicas en el siglo XX y su incardinación actual en el fenómeno de la globalización

Antoni Noguero i Grau

Resum


The study and development of Public Relations underwent vigorous development throughout the 20th century. But activities that have not advanced in parallel in its theoretical and practical dimension are conditioned, among other aspects, by external vicissitudes, such as those related to identity or those of the actual structure of the activity that (in one way or other) are linked to the wide spectrum of communication, thus provoking complex and momentary conceptual overestimations. It is highlighted that the object of the study and knowledge of Public Relations is limited to organizations and publics. Its methodology is that of the social sciences themselves, and its epistemology can be recognised academically as in any other field of knowledge.

Text complet: PDF (Castellano)

Anàlisi és una publicació electrònica editada per la Universitat Autònoma de Barcelona
ISSN 2340-5236

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.