Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Impacte polític i informatiu de les xarxes socials: esferes d’actuació i comparació amb els mitjans

Salvador Enguix Oliver

Resum


En aquest treball es desenvolupa un assaig teòric sobre les esferes d’actuació de les empreses de xarxes socials que planteja la hipòtesi que aquestes, com els mitjans, tenen naturalesa d’actors polítics i no són simples canals. Per analitzar aquesta hipòtesi fem servir una metodologia descriptiva que es basa en l’anàlisi bibliogràfica i en la visió que ofereixen els mitjans sobre l’impacte de les xarxes socials contemporànies. En primer lloc, es revisa el compliment dels quatre trets assenyalats per Borrat (1989) a propòsit del diari com a actor polític; en segon lloc, es proposen quatre grans esferes d’actuació política i informativa d’aquestes empreses: 1) la creació de comunitats, 2) la difusió de continguts, 3) les activitats de filtre i de jerarquització de tals continguts, i 4) el finançament directe o indirecte de partits polítics. Aquests quatre àmbits tenen, sens dubte, efectes polítics en la societat, uns efectes que, constatem, poden redundar tant en el reforç de la qualitat democràtica de les nostres societats com en detriment seu. Tanmateix, i amb referència al model de Borrat sobre el diari, aquestes funcions s’allunyen clarament del paper dels mitjans pel que fa a la independència i a la seva condició d’objecte de crítiques, com també pel fet de no generar continguts propis, la qual cosa és definitòria dels mitjans.

Text complet: PDF (Castellano) EPUB (Castellano)

Anàlisi és una publicació electrònica editada per la Universitat Autònoma de Barcelona
ISSN 2340-5236

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.