Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Opinió de la població guipuscoana sobre la figura de les dones polítiques

Iñaki Garcia Arrizabalaga, Juan José Gibaja Martins, Alazne Mujika Alberdi

Resum


En el present article s’exposa i s’analitza l’opinió ciutadana al territori històric de Guipúscoa (País Basc, Espanya) sobre les dones polítiques en relació amb els homes. A partir de la constatació que els mitjans de comunicació ofereixen sovint una imatge marcada per certs estereotips sexistes en les campanyes electorals, l’article mostra els resultats d’un qüestionari que inclou preguntes lligades a l’aparença, al lideratge i a la notorietat de les dones polítiques. Els resultats indiquen que encara, i malgrat diferents esforços, perduren els estereotips en aquestes qüestions. Es confirma la tendència a incidir en aspectes lligats a la presència física en major mesura en les dones polítiques que en els homes polítics, com també l’atribució de qualitats de lideratge diferents segons el sexe del polític o de la política. A més, les dones polítiques no són la primera menció de les persones enquestades. La seva notorietat espontània i assistida és molt inferior a la notorietat dels homes polítics. No obstant això, comença a percebre’s una tendència cap a la igualtat pel que fa a la intenció de vot, la qual cosa obre una porta a un esperable nou panorama més igualitari.

Text complet: PDF (Castellano) EPUB (Castellano)

Anàlisi és una publicació electrònica editada per la Universitat Autònoma de Barcelona
ISSN 2340-5236

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.