Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

De jugadors a espectadors. La construcció de l’espectacle mediàtic en el context dels esports electrònics

José Carrillo Vera

Resum


L’emergent activitat vinculada als esports electrònics constata dues realitats significatives: la primera, el sentit de l’ús dels videojocs respecte a la competició esportiva professional i, en segon lloc, el fet que els esports electrònics no suposen només el canvi en la manera de consumir videojocs, sinó que reinterpreten la seva naturalesa, gairebé exclusivament lúdica, per convertir-los en un espectacle esportiu professionalitzat. Aquest treball pretén establir la relació entre l’espectacularització dels esports tradicionals, posant en relleu les similituds i diferències que han anat adoptant els esports electrònics en la seva configuració com a espectacle de masses. Per a establir una identificació dels esports electrònics es construeix un estat de la qüestió del corpus acadèmic que ajudi a la delimitació dels trets identitaris dels esports electrònics, agrupats en quatre apartats: organització formal, reglamentació i espai de joc, capital inversor i tractament mediàtic. La metodologia aplicada orbita entre la descriptiva i la qualitativa, de manera que puguin establir-se les característiques definitòries del fenomen, entès com a espectacle. Els resultats obtinguts assenyalen com els esports electrònics adopten elements de l’espectacularització dels esports tradicionals a més d’altres elements nous i exclusius que, en conjunt, estableixen els senyals d’identitat d’aquesta nova modalitat d’entreteniment derivada de la indústria del videojoc.


Text complet: PDF (Castellano)

Anàlisi és una publicació electrònica editada per la Universitat Autònoma de Barcelona
ISSN 2340-5236

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.