Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Uns museus encara poc digitals: la presència dels museus catalans a internet

Daniel Paül i Agustí

Resum


Catalunya disposa d’una xarxa de més de cinc-cents museus i col·leccions oberts al públic. Uns espais que van ser visitats físicament l’any 2013 per més de vint milions de persones. Ara bé, aquesta àmplia xarxa no sempre és visible a internet, on la presència d’aquestes institucions catalanes és desigual. L’article analitza l’ús que els diversos museus i col·leccions oberts al públic catalans fan d’internet com a instrument a través del qual interactuar amb el públic: s’analitzen des del correu electrònic fins a les xarxes socials, tot passant per les diverses pàgines webs. L’estudi inclou el conjunt de centres catalans, tot posant una especial atenció en aquells que tenen més rellevància. Els resultats mostren com la presència dels museus i col·leccions catalans a internet segueix sent desigual. Hi ha un bon nombre d’institucions sense presència directa a internet, al costat de centres molt actius. El correu electrònic és l’eina més habitual, tot i que no s’utilitza per a interactuar amb el públic. Les pàgines webs estan relativament difoses, mentre que la presència a les xarxes socials segueix sent molt limitada tant en nombre d’institucions presents com de continguts exposats. Un element que influeix directament en el nombre de seguidors que tenen els diversos centres, així com en les repercussions que es poden generar a través d’aquest mitjà.


Text complet: PDF (Castellano)

Anàlisi és una publicació electrònica editada per la Universitat Autònoma de Barcelona
ISSN 2340-5236

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.