Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La comunitat dels diaris digitals espanyols a Twitter: anàlisi de la distribució i del perfil de la xarxa de contactes

Silvia Martínez-Martínez

Resum


La creixent popularització dels social media explica l'interès i la seva incorporació generalitzada entre els mitjans informatius (Bacallao, 2010; García de Torres, 2010). Aquests exploren les possibilitats que brinden aquestes noves plataformes de comunicació horitzontal per arribar a més usuaris, atraure i redirigir el trànsit i fins i tot aprofundir en el coneixement dels lectors (Greer i Yan, 2010). Els nous estàndards de relació, caracteritzats per les opcions de connectivitat i participació, trastoquen el model convencional de comunicació i el vincle que es mantenia amb el públic però també amb les fonts d'informació. En el cas de Twitter aquest nexe es materialitza en la relació que es crea darrere del binomi followers / following. L'objectiu d'aquest article és presentar un estudi sobre els perfils generalistes que gestionen en la plataforma de microblogging els diaris digitals espanyols. L'anàlisi permet realitzar un mapa de distribució de la xarxa de contactes establerta en termes de volum (followers i following) per la premsa en línia espanyola i, en una segona fase, aprofundir en el tipus de perfils following del compte més seguit a Twitter d'entre els analitzats, el d'El País. Els resultats mostren una clara tendència cap a l'estratègia de difusió, ja que la plataforma permet obrir noves possibilitats de distribució en entorns intra- i intergrupals. El menor interès per a accedir a nous nodes i consolidar relacions s'observa en el menor nombre de following registrat de manera general. Es confirma la preeminència de l'autopromoció en l'estudi del perfil de following d'El País. És a través de les llistes que el diari fa pública la relació amb fonts d'informació externes.

Text complet: PDF (Castellano)

Anàlisi és una publicació electrònica editada per la Universitat Autònoma de Barcelona
ISSN 2340-5236

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.