Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La creativitat en el mitjà exterior del sector de la telefonia mòbil: anàlisi a Espanya i Portugal

Eva Breva Franch, Paula Lopes, Consuelo Balado Albiol

Resum


La publicitat exterior és un mitjà que requereix una creativitat específica, adaptada a les seves característiques i al moment en què el públic té contacte amb ell. Malgrat la revolució que el mitjà està vivint, gràcies a la digitalització d'alguns dels seus suports, no es poden oblidar les regles creatives bàsiques de creació per a aquest mitjà, ja que el paper encara és l'element que impera en els seus suports. Així doncs, l'objectiu d'aquesta investigació és, a partir del repàs dels estudis sobre el mitjà i una revisió creativa dels seus missatges, realitzar una anàlisi sobre la manera de treballar aquest mitjà el sector de la telefonia mòbil, com a sector de grans inversions en el mitjà exterior, a Espanya i Portugal. Per a això s'utilitzen els elements que es desprenen de la revisió bibliogràfica com a bàsics i necessaris en tot missatge publicitari al mitjà exterior. D'aquesta investigació es constata, que aquest sector, en línies generals, està aplicant correctament les normes creatives en la realització dels seus missatges a transmetre a través dels suports que formen part de la publicitat exterior en tots dos mercats analitzats, encara que s'albiren petits matisos en un i altre.


Text complet: PDF (Castellano)

Anàlisi és una publicació electrònica editada per la Universitat Autònoma de Barcelona
ISSN 2340-5236

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.