Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Ser noia en temps de Facebook

Iolanda Tortajada, Núria Araüna

Resum


Les xarxes socials han esdevingut un espai privilegiat per a les interaccions dels i les adolescents. Mitjançant la creació i la gestió d’espais d’intercanvi i intimitat, i en connexió amb els contextos offline, els nois i les noies construeixen les seves identitats de gènere. A través d’una recerca realitzada al llarg de quatre anys ens hem apropat a les pràctiques adolescents a les xarxes socials per explorar aquests processos identitaris. Emprant tècniques quantitatives i qualitatives, hem analitzat el contingut de 400 entrades de Fotolog, 18 àlbums complerts i hem recollit les veus de 32 adolescents (nois i noies) per a mostrar quines són les autopresentacions que fan les noies i com són interpretades i valorades per elles mateixes i pel seu grup d’iguals. Els resultats apunten a la importància del gènere com a eix vertebrador d'aquestes autopresentacions, que són interpretades i, fins i tot, acceptades o rebutjades atenent a codis basats en el gènere. Les noies, quan es mostren a elles mateixes en aquestes xarxes, acostumen a aparèixer soles i utilitzen el seu cos com a actiu. És possible identificar un seguit de patrons de representació que són fruit de l’adopció de models provinents d’altres mitjans i de l’apropiació creativa. Ara bé, com més presència i visibilitat assoleixen les noies en aquests espais, més hi arrisquen la seva pròpia reputació, sobretot perquè aquestes autopresentacions tendeixen a mostrar una forta erotització del propi cos. Quan això succeeix, les noies reben força més crítiques de caràcter sexual que no pas els nois.

Text complet: PDF

Anàlisi és una publicació electrònica editada per la Universitat Autònoma de Barcelona
ISSN 2340-5236

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.