Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Dones darrere de les càmeres a la indústria espanyola de televisió

Nuria Simelio, Maria Forga

Resum


En aquest article s'analitza la feina les dones que treballen darrere de les càmeres a les sèries de ficció de producció espanyola emeses en horari de màxima audiència durant la temporada 2013-2014. Aquesta investigació és especialment nova ja que no existeixen estudis previs que hagin realitzat aquest diagnòstic en l'àmbit de la ficció televisiva espanyola. Es parteix de la base que l'equitat i la participació de les dones en les indústries creatives suposa una major diversitat i un enfocament diferent en els continguts. La mostra es compon de 14 sèries televisives emeses en obert i en horari de prime-time en què treballen 2156 professionals. La metodologia ha consistit en realitzar un cens quantitatiu a partir d'una distribució basada en categories professionals i càrrecs de responsabilitat i decisió.

Els resultats mostren que les dones suposen solament un 31,21% dels professionals de la indústria televisiva espanyola. En alguns sectors com el tècnic aquest percentatge es redueix a un 12,79%, mentre que altres àmbits tradicionalment considerats "femenins" com perruqueria, maquillatge i vestuari les dones ascendeixen al 86,66%. En els càrrecs de responsabilitat el percentatge de dones descendeix al 28,30%, destacant la direcció de fotografia on no s'ha trobat cap dona a la mostra analitzada.


Text complet: PDF (Castellano)

Anàlisi és una publicació electrònica editada per la Universitat Autònoma de Barcelona
ISSN 2340-5236

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.