Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Introducció

Charo Lacalle Lacalle, José Pérez Tornero, Juan Suárez

Resum


La reflexió sobre les diferents aproximacions a la comunicació del gènere recollides en aquest monogràfic, parteix del pressupost que les identitats de gènere construïdes pels mitjans de comunicació es converteixen en referents, socialment compartits, en els quals es miren els destinataris dels missatges. La seva influència per reforçar o debilitar les conviccions i actituds de les dones i dels homes en relació amb els mandats de gènere és inqüestionable, ja que a través dels personatges mediàtics, dels temes de l'agenda informativa o dels "mons possibles" construïts per la ficció i la publicitat es propicia el debat i el reconeixement social de noves propostes identitàries. Els articles que integren aquest volum mantenen una tesi comuna: la persistència d'una perspectiva androcèntrica en els continguts i representacions dels mitjans de comunicació, adaptats a noves expressions culturals d'acord amb el políticament correcte. No obstant això, una anàlisi detallada dels discursos mediàtics en els seus diversos formats permet advertir la permanència de la visió dicotòmica de la divisió dels rols de gènere en els quals es basa la societat patriarcal, així com la presumpció de la superioritat de tot el relacionat amb l'home enfront de les formes de vida que han caracteritzat les dones.

 

 


Text complet: PDF (Castellano)

Anàlisi és una publicació electrònica editada per la Universitat Autònoma de Barcelona
ISSN 2340-5236

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.