Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La participació dels joves a les xarxes socials: finalitat, oportunitats i gratificacions

María del Carmen García Galera, José Alonso Seco, Mercedes Del Hoyo Hurtado

Resum


Entre la multitud d'eines i aplicacions que ofereix Internet, les xarxes socials s'han convertit en un element de referència per a la participació ciutadana, atès que afavoreixen la possibilitat de ser informats i d'informar de forma fàcil, ràpida i massiva, a més de tenir la capacitat de cridar a la mobilització social, cívica i/o política. Enfront d'aquells detractors que consideren a les xarxes com un lloc ple de perills, hi ha estudis que plantegen com les xarxes socials es constitueixen, en realitat, com un espai de trobada, de debat, de negoci, en definitiva, de participació. En aquest article es presenten les possibilitats reals de les xarxes socials per als joves, centrades principalment en la percepció de les mateixes com un mitjà per estendre les seves relacions socials offline així com per a la participació en esdeveniments socials i/o cívics. Es busca conèixer els usos que fan els joves de les xarxes socials, les opcions i oportunitats que els ofereixen, així com les gratificacions que aquest sector de la població, com a principal usuari, obté de la seva participació amb aquestes eines d'Internet. Segons estableix Livingston, les xarxes socials són una font de risc però també d'oportunitats, relacionades fonamentalment amb la participació social, cívica i fins i tot política dels joves tant a través del món virtual com en la vida real. L'entorn digital en el qual vivim i les xarxes socials online en concret poden facilitar noves oportunitats per a l'aprenentatge, la participació, la creativitat i la comunicació (Livinsgtone i Haddon, 2009: 15)

Text complet: PDF (Castellano)

Anàlisi és una publicació electrònica editada per la Universitat Autònoma de Barcelona
ISSN 2340-5236

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.