Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els infants i la nova alfabetització mediàtica: un cas d'estudi egipci

Samy Tayie

Resum


L'ús que els nens fan dels nous mitjans s'ha convertit en un fenomen molt estès al món. Per exemple, més d'una quarta part de la població mundial (1,200 milions) utilitza Internet (Tayie, 2009). A causa dels nous mitjans, el món és cada vegada més petit. Cada vegada més podem accedir a la cultura i el coneixement que solia estar més enllà del nostre horitzó. La societat de la informació d'avui dia té un gran potencial, especialment per als joves (Carlsson, 2009: 10). Aquest article aborda els resultats d'un estudi pilot qualitatiu sobre l'ús que els nens fan dels mitjans de comunicació, dut a terme entre nens egipcis d'una zona urbana i una zona rural. L'estudi és part d'un projecte comparatiu (2009-2011) sobre la participació dels joves en els mitjans (Youth Media Participation), finançat per l'Acadèmia de Finlàndia i que inclou, sobretot, a Finlàndia, Egipte, Argentina i Índia. L'objectiu principal del projecte és obtenir informació sobre l'ús que els nens fan dels nous mitjans, és a dir, l'internet i els telèfons mòbils; sobre els seus coneixements i la seva participació en els mitjans. El projecte d'investigació es va iniciar amb la recollida de dades en forma de diaris (bitàcoles) i entrevistes focals, que van ser analitzades com a material de referència per a les entrevistes futures; i dades quantitatives recollides a través de qüestionaris realitzats a la fi del 2010 als quatre països. En el present article es presenten els resultats de les entrevistes fetes a Egipte.

Text complet: PDF (Castellano)

Anàlisi és una publicació electrònica editada per la Universitat Autònoma de Barcelona
ISSN 2340-5236

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.