Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Aportaciones de las universidades españolas a la investigación sobre menores y medios de comunicación

José A. Ruiz San Roman, Miguel Ángel Ortiz Sobrino, Leticia Porto Pedrosa

Resum


L'interès acadèmic espanyol per la relació dels nens i joves amb els mitjans de comunicació s'ha incrementat al llarg d'aquests últims anys, fins al punt que constitueix una línia d'investigació destacada en moltes universitats. Assistim a una proliferació de grups d'investigació, observatoris, laboratoris, instituts… a través dels quals s'aconsegueixen fer passos importants. D'aquests treballs de recerca s'extreuen fruits que augmenten exponencialment quan aquests estudis es duen a terme en xarxes que permeten posar en contacte a centres fins fa poc desconnectats entre si, de manera que puguin compartir informació. Si partim d'aquest punt fort que suposa la interacció entre els diferents grups, aquest treball tracta d'oferir un mapa de l'estat actual de la investigació que es desenvolupa des de les universitats espanyoles sobre menors i mitjans de comunicació. Pretenem mostrar les principals línies d'actuació impulsades des dels centres educatius, algunes de les conclusions obtingudes arran d'aquests treballs, així com les tendències i perspectives futures d'aquest interessant i, alhora, ambiciosos camp d'estudi. D'altra banda, el dèficit major que trobem és que les nostres investigacions emmalalteixen d'escàs component internacional. No tant perquè no s'aborda la situació d'altres països, sinó més aviat perquè haurien de ser més nombrosos els investigadors que formin part de consorcis que, a més, permetin la solvència suficient com per establir comparatives i fulls de ruta per als mitjans i normatives aplicables per institucions supranacionals com a la Unió Europea.

Text complet: PDF (Castellano)

Anàlisi és una publicació electrònica editada per la Universitat Autònoma de Barcelona
ISSN 2340-5236

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.