Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El periodisme digital de proximitat. Història i usos actuals. Estudi de Vilaweb local i del portal Madridiario

David Domínguez, Mariona Visa Barbosa

Resum


Aquest article té com a objectiu realitzar un estat de la qüestió de la premsa local digital del nostre país, per a veure com s’ha adaptat el periodisme de proximitat a les noves característiques del periodisme digital. Primerament es fa un recorregut històric del periodisme local en línia, s’enumeren les avantatges i els inconvenients que ofereix el nou mitjà i es detalla la situació actual del mercat dels cibermitjans. La segona part de l’article analitza dos casos de mitjans locals digitals, el del portal Vilaweb a Catalunya (s’estudia concretament el cas de Vilaweb Mollerussa); i el del portal Madridiario, de la Comunitat de Madrid; per a veure quin és l’aprofitament que es fa dels recursos digitals, com la interacció del lector-usuari i l’accés personalitzat a la informació. Aquesta anàlisi mostra com les possibilitats del periodisme 2.0 encara no estan consolidades en els mitjans de comunicació digitals locals. Si bé els mitjans nacionals treuen el màxim profit de les possibilitats del mitjà digital, ja sigui a través de blocs i fòrums d’opinió, als mitjans locals encara no s’han consolidat unes bases de segmentació popular prou sòlides per a animar la participació dels ciutadans.

Text complet: PDF

Anàlisi és una publicació electrònica editada per la Universitat Autònoma de Barcelona
ISSN 2340-5236

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.