Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Interpretation and analysis of cross media content : the case of Televisió de Catalunya

Rosa Franquet, María Isabel Villa Montoya

Resum


El contingut audiovisual ha trobat en les tecnologies digitals un camí d'expansió natural, el qual ha estat accelerat gràcies a la convergència. Les estratègies dels mitjans s’han centrat en el desenvolupament de continguts multiplataforma per tal d’explotar la potencial distribució del mercat. Aquest article tracta sobre les teories i els conceptes relacionats al contingut cross media, i per tal de fer-ho, analitza una de les més ambicioses produccions multiplataforma de Televisió de Catalunya, "Guernica, pintura de guerra. " El propòsit és entendre l'escala del tema des d'una perspectiva interdisciplinària i formular els temes inherents a l'estudi i anàlisi de produccions cross media. El text reuneix les contribucions d'autors de perspectives diferents que han examinat el contingut a través de conceptes com remediació, intertextualitat i transtextualitat. Els resultats indiquen que el trànsit de contingut entre diferents plataformes és cada cop més natural gràcies a l’experiència acumulada durant la dècada passada. El públic accedeix a continguts multimèdia complementaris al flux televisiu atret per l'expansió dels continguts i per l'establiment d'una forta relació proactiva amb el producte audiovisual. El documental escapa de la narrativa lineal i presenta contingut interactiu personalitzat. Tanmateix, podem dir que la hibridació de continguts gràcies a la integració de tecnologies i pràctiques de producció és encara en un estat inicial.

Text complet: PDF (English)

Anàlisi és una publicació electrònica editada per la Universitat Autònoma de Barcelona
ISSN 2340-5236

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.