Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Tensiones de la narrativa serial en el nuevo sistema mediático

Rosa Álvarez Berciano

Resum


El fenomen de les narratives transmedia, producte de l'experimentació de la ficció televisiva en un marc multimèdia i multiplataforma, planteja nombrosos desafiaments que no només concerneixen a decisions de la indústria i les seves línies de producció sinó també a la reflexió i anàlisi que estableixen com a objecte d'estudi aquestes noves formes. L'aparell metodològic-conceptual aplicat i assajat amb mitjans i formes d'expressió de l'era predigital és posat a prova constantment en l'actualitat per les narratives desplegables. En aquest text, i recolzant-nos en la nostra experiència sobre la producció ficcional més recent, ens referirem a un concepte clau pel desenvolupament de la narració transmediática: la serialitat, en especial com les formes d'estructurar i organitzar la narració són reformulades en el nou i complex context mediàtic, i en aquesta direcció, quines són les tensions generades entorn d'aquestes narratives entre, d'una banda, les demandes que s'associen a modalitats de consum pròpies d'un mitjà tradicional que no ha canviat bàsicament els seus protocols consolidats en l'era analògica, i de l'altre, les noves formes d'accés i ús dels continguts propiciats per les noves tecnologies.

Text complet: PDF (Castellano)

Anàlisi és una publicació electrònica editada per la Universitat Autònoma de Barcelona
ISSN 2340-5236

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.