Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Joves i ficció televisiva : representacions i efectes

Charo Lacalle

Resum


La recerca sobre els joves i la ficció televisiva constitueix un camp d’estudi més aviat poc explorat. L’atenció dedicada tradicionalment als programes infantils i a altres gèneres televisius, com els programes informatius, han estat clau en el relatiu desinterès que s’hi constata. A partir de 2000, l’atractiu de la ficció sobre els joves, les noves tecnologies i l’atenció dedicada als processos de construcció d’identitat social a la televisió està contribuint a incrementar la visibilitat d’aquest tema. En general, les recerques revelen una certa «apropiació» dels continguts per part d’aquest grup d’edat, que sembla dominar les convencions narratives i és capaç de qüestionar la plausibilitat de les representacions. Per contra, els estudis també tendeixen a confirmar l’associació recurrent entre aquesta tipologia de personatges amb el sexe i l’oci, si bé cal destacar que la major part de les aportacions també reconeix la vessant educativa dels programes analitzats.

Text complet: PDF

Anàlisi és una publicació electrònica editada per la Universitat Autònoma de Barcelona
ISSN 2340-5236

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.