Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Aloma: revista de psicologia, ciències de l'educació i de l'esport Blanquerna

ISSN electrònic: 2339-9694

ISSN paper: 1138-3194

Aloma és una publicació semestral de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull. La revista presenta un apartat monogràfic que tracta en profunditat un tema relacionat amb les matèries de coneixement de la Facultat. També compta amb altres seccions fixes on es presenten col·laboracions de tipus acadèmic, resultats de grups d'investigació, publicacions de tesis, participacions i presentacions a Jornades i Congressos a la Facultat i ressenyes bibliogràfiques.

Vol. 32, Núm. 2 (2014)

Editorial

Sport under authoritarian regimes in times of crisis (p. 9-11)
Xavier Pujadas
PDF
 

Temàtica

The role of sports in the totalitarian regime of Metaxas in Greece (1936-1941) compared to National Socialism in Germany (1933-1945) (p. 15-23)
Evangelos Albanidis, Panagiotis Ioannidis
PDF
 
Sport in Valencia during the early years of the Franco regime (1939-1945). Political repression and control (p. 25-31)
Josep Andreu Bosch Valero
PDF
 
Destructive Practices, Life-Saving Practices. Corporal Activities in Mauthausen (1938-1945) (p. 33-45)
Doriane Gomet
PDF
 
Football in the occupied Poland (p. 47-52)
Jakub Ferenc
PDF
 
The Birth of the sport nation: sports and mass-media in Fascist Italy (p. 53-61)
Eleonora Belloni
PDF
 

Espai obert

El tiempo de espera en la adopción: ¿tiempo de riesgo o de formación para la prevención para las familias? (p. 65-75)
Marta Bertran, Victòria Badia
PDF
 
The relationship's precariousness during the digital natives’ age
Gian Sandro Lerda, Veronica Lo Sapio
PDF
 
La inteligencia cultural en los grupos interactivos: un estudio de caso en la Comunidad de Aprendizaje La Pradera de Valsaín (Segovia) (p. 85-94)
Estefanía Fernández-Antón
PDF
 
Temes de conversa en els diferents entorns socials de l'alumnat sord i de l'oient a la secundària (p. 95-106)
Mireia Rom-Sedó, Núria Silvestre-Benach
PDF
 

Recursos documentals

Recursos documentals (p. 109-110)
PDF
 

Normes de publicació

Normativa de publicació (manuscrits redactats en català) (p. 113-114)
PDF