Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Núm. 32-33 (2013)

Articles

Antoni Lluís Carrió
7
Presentació: Un país davant l'espill. Crònica d'un cert fracàs col·lectiu
Joan Romero 9-16
Quatre dècades de conflictes territorials i mobilitzacions ciutadanes a la Marina Alta
Ignasi Cervera Arbona, Juan Miguel Rafet Soriano, Maria Josep Ripoll Berenguer, José Vicente Sánchez Cabrera 17-26
Els conflictes socials sorgits de la planificació i construcció d'infraestructures a la Marina Alta
Ignasi Cervera Arbona, Juan Miguel Rafet Soriano, Maria Josep Ripoll Berenguer, José Vicente Sánchez Cabrera 27-52
Conflictes urbanístics i reacció social a la comarca de la Marina Alta
Ignasi Cervera Arbona, Juan Miguel Rafet Soriano, Maria Josep Ripoll Berenguer, José Vicente Sánchez Cabrera 53-73
Mobilitzacions i conflictes derivats de la protecció ambiental a la Marina Alta
Ignasi Cervera Arbona, Juan Miguel Rafet Soriano, Maria Josep Ripoll Berenguer, José Vicente Sánchez Cabrera 75-96
El riu Girona, risc d'inundació i mobilització social
Ignasi Cervera Arbona, Juan Miguel Rafet Soriano, Maria Josep Ripoll Berenguer, José Vicente Sánchez Cabrera 97-122
La "Guerra de l'aigua" entre Dènia i Pego-Oliva
Ignasi Cervera Arbona, Juan Miguel Rafet Soriano, Maria Josep Ripoll Berenguer, José Vicente Sánchez Cabrera 123-140
Balanç final i estratègies d'actuació per a la comarca de la Marina Alta
Ignasi Cervera Arbona, Juan Miguel Rafet Soriano, Maria Josep Ripoll Berenguer, José Vicente Sánchez Cabrera 141-176
Resums
179-185

Ressenyes i Llibres

TOMÀS BOTELLA, Bernardo. El condado de Dénia en tiempos de Alfonso el Viejo
Antonio José Mira Jódar 189-192
AZUAR, Rafael. Los bronces islàmicos de Dénia (s. V HG/XI dc)
Josep Antoni Ahuir Domínguez 193-194
II Jornades de difusió del patrimoni arqueològic i arquitectònic de la Marina Alta
Josep A. Ahuir, Josep Andres, Maria Crespo 195-197
Llibres
198-204