Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2008: Nova època, vol. 1 (2) : 2008

Nova època, vol. 1 (2) : 2008

Articles

Presentació PDF
9-10
Llista de participants PDF
355-357

III Jornada d'Història de la Ciència i Ensenyament

Ens poden ajudar els tòpics d'Aristòtil a entedre les formes espontànies de raonar en física i a trobar arguments persuasius per als estudiants? PDF
Aikaterini Konstantinidou, Marina Castells i Llavanera, Josep M. Cerveró 13-29
El Papel de la historia de la ciencia en el diseño de un modelo didáctico para la enseñanza de la noción de cambio químico PDF
José Omar Zúñiga Carmona 31-38
Geometria i trigonometria en el teoria de Menelau (100 dC) PDF
Iolanda Guevara i Casanova, M. Fàtima Romero Vallhonesta, Maria Rosa Massa i Esteve 39-50
El Judici d'idees amb l'ajut de la història de la ciència: una nova eina educativa PDF
Carme Zaragoza Domènech, Josep M. Fernández Novell 51-58
Anàlisi dels llibres de text del pare Victoria com a exemple de la incorporació progressiva de les innovacions científiques al camp docent PDF
Ainoa Marzàbal 59-67
L'Aerostàtica : entre la ciència i la història: ensenyament i aprenentatge de la relació entre ciència, tecnologia i societat PDF
Maria Lluïsa Gutiérrez Medina 69-76
La Construcció física de l'àtom químic: de Mendeléiev a Pauling PDF
79-87
Consensuando criterios sobre el uso de la historia de la ciencia en la enseñanza PDF
Cristian Merino Rubilar, Mario Quintanilla Gatica 89-95
La Historia del átomo en los libros de texto : didáctica de una propuesta de innovación construida desde una visión naturalizada de la ciencia PDF
Mario Quintanilla Gatica, Luigi Cuéllar, Johanna Camacho 97-107
Introducción de la historia de la química en la formación docente : aportes para un debate de teoría y campo PDF
Luigi Cuéllar, Mario Quintanilla Gatica, Johanna Camacho 109-117
Aplicación del modelo de Stephen Toulmin al estudio de la evolución del concepto de ley periódica PDF
Johanna Camacho, Mario Quintanilla Gatica, Luigi Cuéllar, Álvaro García 119-126
Joaquim Balcells i l'ensenyament de la física a la Universitat de Cervera PDF
Carles Puig-Pla, Jesús Sánchez Miñana 129-138
Programa d'àlgebra d'ensenyament secundari presentat per Josep Maria Bartrina i Capella (1861-1946) per a optar a una càtedra de matemàtiques d'institut PDF
María Cinta Caballer Vives, Josep Llombart Palet 139-146
Técnicas de enseñanza en el trabajo astronómico de Johannes Kepler : la nueva estrella de 1604 como herramienta de instrucción PDF
Patrick Boner 147-152
La Academia de Matemáticas de Barcelona: ilustración e inquisición a finales del siglo XVIII PDF
Joan Riera i Palmero, Luis Riera Climent 153-159
L'Ensenyança de l'astronomia a Barcelona : període 1589-1964 PDF
Maria Assumpció Català i Poch, Trinidad Cadefau Surroca 161-165
Quadratura i trisecció a la Barcelona vuitcentista PDF
Francesc Xavier Barca i Salom 167-179

Homenatge a Linné i Buffon

La Difusión de las ideas linneanas en la España de la Ilustración PDF
Antonio González Bueno 183-203
Què és la il·lustració? A propòsit del comte de Buffon PDF
Martí Domínguez Romero 205-213
Linné a les aules: el sistema sexual de les plantes a l'escola d'agricultura i botànica de Barcelona PDF
Pasqual Bernat i López 215-224
La Primera edició de la Histoire naturelle de Buffon a Barcelona PDF
Agustí Camós i Cabeceran 225-238
El Concepte de naturalesa a Barcelona al tombant dels segles XVIII i XIX: linneans o buffonians? PDF
Raimon Sucarrats i Riera 239-250

Ciència i cinema

Ciencia, tecnología y propaganda : el NO-DO, un instrumento de popularización de la ciencia al servicio del Estado (1943-1964) PDF
Felipe E. Ramírez Martínez 253-261
Electromagnetisme i cinema: d'El hotel eléctrico (1908) a Frankenstein (1931) PDF
Manuel Moreno 263-271
Assaig sobre el llibre El pianista del gueto de Varsòvia, de Wladyslaw Szpilman, i la pel·lícula El pianista (The Pianist), de Roman Polanski PDF
Eduard Josep Chifré i Petit 273-279
Ciència, cinema i còmic : exemples d'actualització científica PDF
Pau Senra i Petit 281-287
Toy story (1995), de John Lasseter, el primer llargmetratge generat íntegrament per ordinador, obre una nova trajectòria en el camp de l'experimentació digital PDF
Jaume Duran Castells 289-293

Secció lliure

Huygens i el lloc II-5 d'Apol·loni a l'Horologium oscillatorium PDF
Eduard Recasens Gallart 297-302
La Arithmética común y decimal y algebra del P. Hugo Sempil escocés de la Compañía de Ihesús PDF
Juan Navarro i Loidi 303-310
L'Àlgebra al segle XVI a Espanya : l'Arithmetica (1564) del gironí Antic Roca PDF
Maria Rosa Massa i Esteve 311-317
Orígens de la termodinàmica relativista: Planck i Einstein, 1907 PDF
Marta Jordi Taltavull, Luis Navarro Veguillas 319-326
Miscel·lànies astrològiques en català al segle XV. II: Biblioteca Universitària de València PDF
Glòria Sabaté 327-338
La Documentació d'autors catalans en el DHEMCYT PDF
Francesc Rodríguez Ortiz 339-345
Física y religión en la España decimonónica: más allá del mero conflicto PDF
Stefan Pohl Valero 347-353