Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2000: Vol.: 46

Vol.: 46

Articles

Els fongs de Catalunya occidental segons les prospeccions recents. II PDF
Xavier Llimona i Pagès, M. N. Blanco, Margarita Dueñas, M. Gorris, Eulàlia Gràcia i Mont, P. Hoyo, Jaume Llistosella, J. Martí, María Paz Martín Esteban, M. Muntañola-Cvetkovic, Rafael V. Quadrada, August Rocabruna, Isabel Salcedo, Dolores Sierra López, Manuel Tabarés, Jordi Vila 5-29
Spore Germination and Development of Young Micelia in some Rhizopogon Species PDF
María Paz Martín Esteban, Eulàlia Gràcia i Mont 31-46
Addicions i noves senyalitzacions per a la flora d'algues bentòniques marines de la costa catalana PDF
Concepció Rodríguez Prieto, M. Alba Vergés Guirado 47-52
Inventaire préliminaire de la phychoflore benthique du littoral marocain. II. Rhodophyceae PDF
Mohamed Kazzaz, Hassane Riadi 53-88
Algunes molses noves o rares per a la brioflora catalana PDF
Creu Casas i Sicart 89-95
Noves aportacions a la flora de les comarques meridionals de Catalunya PDF
Llorenç Sáez, Empar Carrillo i Ortuño, Maria Mayol, Julià Molero i Briones, Jordi Vallverdú 97-118
Novedades sobre la flora de Andorra PDF
Pedro Montserrat Recoder, José Luis Benito Alonso 119-128
Notas sobre el genero Rhinantus L. (Scrophulariaceae) en la Península Ibérica PDF
Llorenç Sáez, José Luis Benito Alonso 129-142
La vegetación del delta de l'Ebre (IV): les comunitats nitròfiles (classes Asplenietea trichomanis i Ruderali-Secalietea) PDF
Antoni Curcó i Masip 143-178
Aportació a l'estudi dels herbassars higronitròfils (al. Silybo-Urticion) dels trams finals dels rius Besós i Llobregat PDF
Joan Pino 179-190
Syntaxonomic Conspectus of the Vegetation of Catalonia and Andorra. I: Hygropilous Herbaceous Communities PDF
Josep Maria Ninot i Sugrañes, Jordi Carreras i Raurell, Empar Carrillo i Ortuño, Josep Vigo 191-237
Biomasse et accumulation des NPK chez Scirpus litoralis et Scirpus maritimus aux marais smir-Negro (NW du Maroc) PDF
Abdeslam Ennabili, Mohammed Ater, Michel Radoux 239-250
Miscellania: Eugeni SIERRA i RÀFOLS, 1919-1999 PDF
Ramon M. Masalles i Saumell 251-253
Miscellania: Francesc MASCLANS i GIRVÈS, 1905-2000 PDF
Josep Vigo 253-255
Índex de combinacions noves i noms nous de tàxons i sintàxons continguts en aquest volum PDF
John Dauns, Yiqiang Zhou 257