Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2000: Vol.: 46

Vol.: 46

Articles

Els fongs de Catalunya occidental segons les prospeccions recents. II (p. 5-29)
Xavier Llimona i Pagès, M. N. Blanco, Margarita Dueñas, M. Gorris, Eulàlia Gràcia i Mont, P. Hoyo, Jaume Llistosella, J. Martí, María Paz Martín Esteban, M. Muntañola-Cvetkovic, Rafael V. Quadrada, August Rocabruna, Isabel Salcedo, Dolores Sierra López, Manuel Tabarés, Jordi Vila
PDF
 
Spore Germination and Development of Young Micelia in some Rhizopogon Species (p. 31-46)
María Paz Martín Esteban, Eulàlia Gràcia i Mont
PDF (English)
 
Addicions i noves senyalitzacions per a la flora d'algues bentòniques marines de la costa catalana (p. 47-52)
Concepció Rodríguez Prieto, M. Alba Vergés Guirado
PDF
 
Inventaire préliminaire de la phychoflore benthique du littoral marocain. II. Rhodophyceae (p. 53-88)
Mohamed Kazzaz, Hassane Riadi
PDF
 
Algunes molses noves o rares per a la brioflora catalana (p. 89-95)
Creu Casas i Sicart
PDF
 
Noves aportacions a la flora de les comarques meridionals de Catalunya (p. 97-118)
Llorenç Sáez, Empar Carrillo i Ortuño, Maria Mayol, Julià Molero i Briones, Jordi Vallverdú
PDF
 
Novedades sobre la flora de Andorra (p. 119-128)
Pedro Montserrat Recoder, José Luis Benito Alonso
PDF (Castellano)
 
Notas sobre el genero Rhinantus L. (Scrophulariaceae) en la Península Ibérica (p. 129-142)
Llorenç Sáez, José Luis Benito Alonso
PDF (Castellano)
 
La vegetación del delta de l'Ebre (IV): les comunitats nitròfiles (classes Asplenietea trichomanis i Ruderali-Secalietea) (p. 143-178)
Antoni Curcó i Masip
PDF
 
Aportació a l'estudi dels herbassars higronitròfils (al. Silybo-Urticion) dels trams finals dels rius Besós i Llobregat (p. 179-190)
Joan Pino
PDF
 
Syntaxonomic Conspectus of the Vegetation of Catalonia and Andorra. I: Hygropilous Herbaceous Communities (p. 191-237)
Josep Maria Ninot i Sugrañes, Jordi Carreras i Raurell, Empar Carrillo i Ortuño, Josep Vigo
PDF (English)
 
Biomasse et accumulation des NPK chez Scirpus litoralis et Scirpus maritimus aux marais smir-Negro (NW du Maroc) (p. 239-250)
Abdeslam Ennabili, Mohammed Ater, Michel Radoux
PDF
 
Miscellania: Eugeni SIERRA i RÀFOLS, 1919-1999 (p. 251-253)
Ramon M. Masalles i Saumell
PDF
 
Miscellania: Francesc MASCLANS i GIRVÈS, 1905-2000 (p. 253-255)
Josep Vigo
PDF
 
Índex de combinacions noves i noms nous de tàxons i sintàxons continguts en aquest volum (p. 257)
John Dauns, Yiqiang Zhou
PDF