Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Aportació al coneixement dels boscos mesòfils de la Catalunya Central, I; Fagedes i Rouredes

Arnau Mercadé López

Resum


En el aquest treball tractem una part dels boscos caducifolis mesòfils del sector oriental del territori ausosegàrric, dins del Moianès i àrees properes. En particular, analitzem les rouredes de tipus humit i les fagedes, a partir de 75 inventaris inèdits.
Un primer grup d’inventaris està representat per les rouredes calcífugues de roure de fulla gran (Lathyro-Quercetum), dins de l’aliança Quercion roboris, i per boscos mixtos mesòfils pertanyents a l’aliança Carpinion betuli (Doronico-Fraxinetum festucetosum). El segon grup inclou fagedes calcícoles pobres i rouredes de roure martinenc humides de l’aliança Fagion (Buxo-Fagetum) i de l’aliança Quercion pubescentipetraeae (Buxo-Quercetum fagetosum). Descrivim aquestes comunitats en base a llurs característiques fisiognòmiques, florístiques, ecològiques i biogeogràfiques, en una visió comparativa amb altres boscos similars de la resta del territori català.

Text complet: PDF