Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Andryalo integrifoliae-Agrostietum castellanae, una nova associació de l'aliança Helianthemion als Pirineus orientals. Andryalo integrifoliae-Agrostietum castellanae, a new community of the Helianthemion guttati alliance in the eastern Pyrenees

Joan Font Garcia, Josep Gesti Perich, Lluís Vilar Saís

Resum


Proposem una nova associació de prats secs silicícoles, l’Andryalo integrifoliae-Agrostietum castellanae, inclosa a l’aliança Helianthemion guttati Br.-Bl. 1931. La comunitat és lligada a les primeres fases postculturals de conreus de vinya que es
desenvolupen sobre sòls preferentment saulonosos del peu de mont de l’extrem més oriental de la serralada pirinenca, dins del territori ruscínic, en el domini del Quercion ilicis Br.-Bl. 1931.

Text complet: PDF