Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Rusco aculeati-Fraxinetum angustifoliae, una nova associació forestal de ribera del territori ruscínic

Josep Gesti Perich, Joan Font Garcia, Lluís Vilar Saís

Resum


Proposem una nova comunitat de ribera del territori ruscínic, dominada per Fraxinus angustifolia, que ocupa, d’una banda, la zona marginal externa de les alberedes litorals (Populetum albae), i d’altra, els petits cursos d’aigües estacionals de l’interior. Aquesta comunitat s’estableix en sòls amb marcades oscil·lacions estacionals del nivell freàtic, cosa que afavoreix precisament l a instal·lació dels freixes de fulla petita, en detriment dels àlbers (Populus alba) i dels verns (Alnus glutinosa), que requereixen una humitat edàfica constant a l llarg de l’any. Apareix principalment a les comarques de l’Empordà i Pla de l’Estany, mentre que a les contrades veïnes dels territoris catalanídic i olositànic, els torrents i rieres són ocupats per gatelledes i vernedes.

Text complet: PDF