Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Sobre els trets distintius dels sòls mediterranis

Victoriano Ramón Vallejo Calzada, Jordi Cortina Segarra, Anna Ferran i Cabeza, Jaume Fons Esteve, Joan Romanyà i Socoró, Isabel Serrasolsas i Domènech

Resum


En aquest article es revisen els components de la fertilitat dels sòls mediterranis i es discuteixen les seves característiques generals, així com la suposada oligotrofia que sovint se'ls ha atribuït. La tipologia d'aquests sòls i els cicles del N i P presenten alguns trets comuns que vénen determinats per trobar-se en un regim de clima mediterrani, tanmateix existeixen diferencies remarcables que es relacionen, sobretot, amb el tipus de roca mare i que expliquen les diferencies sovint atribuïdes als sòls de les cinc regions mediterrànies.
La matèria orgànica i el cicle del nitrogen són especialment actius en els sòls mediterranis, la qual cosa es relaciona amb temperatures característicament altes.
El contingut de Pila seva disponibilitat presenten una elevada variabilitat originada pels diferents tipus de substrat litològic i grau de meteorització.
Els incendis sempre comporten pèrdues netes de nutrients per al sistema i la seva recuperació pot requerir períodes llargs de temps. Tanmateix, immediata- ment després de 1 'incendi, acostuma a haver-hi un increment temporal de nutrients disponibles que permet una regeneració eficient de la vegetació durant un període curt de temps. En àreas fràgils de la Conca Mediterrània, sovint prèviament modificades antròpicament, el foc pot desencadenar una forta degradació dels sòls.

Text complet: PDF