Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Zonació de brolles de l'aliança Rosmarino-Ericion en funció de paràmetres climàtics a l'Aragó i Catalunya

Josep A. Conesa i Mor, Jordi Recasens i Guinjuan

Resum


En aquest treball s'analitza i caracteritza la relació existent entre la vegetació i les diferents condicions climàtiques d' Aragó i Catalunya. S'han escollit i cartografiat vuit comunitats amb valor climàtic pertanyents a l'aliança Rosmarino-Ericion i s'han analitzat les seves pautes d'afinitat amb els factors bioclimàtics del territori. Es proposen dos nous índexs per a poder discriminar el territori segons aquells factors: l'índex per al desenvolupament de les brolles termòfiles (Ix) i l'índex per al desenvolupament de les brolles continentals (Iz). Les dades climàtiques més representatives i els índexs Ix i Iz es presenten per a 46 estacions ubicades dins l'àrea d'estudi.

Text complet: PDF