Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les comunitats segetals de la Cerdanya. Consideracions generals sobre la vegetació medioeuropea de la classe Secalietea a Catalunya

Jordi Carreras i Raurell, Empar Carrillo i Ortuño, Xavier Font i Castell, Ramon M. Masalles i Saumell, Josep Maria Ninot i Sugrañes, Ignasi Soriano i Tomàs, Josep Vigo

Resum


Aquest article estudia la vegetació dels sembrats (classe Secalietea Br.-B1. 1952) de la Baixa Cerdanya i zones adjacents mitjançant el mètode fitocenològic i fa un repàs d'aquest tipus de comunitats a la Catalunya extramediterrània. Els sembrats dels terrenys àcids són referits a l'associació Scleranthetum annui Br.-B1. 1915, de l’aliança Scleranthion annui, força rara a la Cerdanya. Pel que fa a les comu- nitats neutrofiles, adscrites a l’aliança Caucalidion lappulae, discutim de primer el tractament sintaxonòmic rebut per aquest tipus de vegetaci6 als Pirineus i altres zones peninsulars en treballs precedents. Hi reconeixem tres associacions: Kickxio-Nigelletum gallicae Fanlo 1988, coneguda només dels Pirineus centrals; Violo-Legousietum hybridae O. Bolòs 1959, estesa pels Prepirineus calcaris i la Catalunya central; i Biforo radiantis-Centaureetum cyani Vigo, Carreras, Carrillo et I. Soriano, ass. nova, dins la qual proposem d’incloure les comunitats cerdanes.

Text complet: PDF