Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Estudi biosistemàtic de les poblacions de Ferula communis del NE de la península Ibèrica i de les illes Balears

Antoni Sànchez-Cuxart, Mercè Bernal Cid

Resum


Ferula communis L. és una espècie amb una gran variabilitat morfològica dins la qual han estat descrits diversos tàxons de categoria infraespecífica. L' objectiu del present treball ha estat la caracterització de les poblacions de F. communis del NE de la península Ibèrica i de les illes Balears i la seva assignació a una unitat taxonòmica infraespecífica concreta. Per assolir aquest objectiu ens hem basat en les dades que proporcionen la morfologia, l'anatomia, la fenologia, la cariologia i la taxonomia numèrica.
D' acord amb els resultats obtinguts descrivim una subespècie nova, F. communis L. subsp. cardonae Sánchez-Cuxart & Bernal i establim dues combinacions noves, F communis L. subsp. catalaunica (Pau) Sánchez-Cuxart & Bernal i F communis L. subsp. catalaunica var. microcarpa (Cauwet-Marc) Sánchez-Cuxart & Bernal. Donem també la descripció, la fenologia i la corologia de cadascun deis taxons infraespecífics tractats, unes claus de determinació i una relació de localitats noves.

Text complet: PDF