Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Anàlisi fitosociològica de la comunitat de Cystoseira mediterranea de Palamós (Mediterrània nord-occidental)

Concepció Rodríguez Prieto, Lluís Polo i Albertí

Resum


S'ha realitzat una anàlisi fitosociològica de la comunitat de Cystoseira mediterranea de la Punta del Molí (Palamós; Mediterrània nord-occidental). Els resultats mostren que la comunitat esta afectada per una elevada estacionalitat, que es tradueix en la dominància de Cystoseira mediterranea (Phaeophyceae, Fucales) durant la primavera-estiu, i la dominància a la tardor-hivem de diferents espècies de coral·linals, que formen part del subestrat erecte i incrustant (Corallina elongata, Lithophyllum incrustans), o bé són epífites als caulidis de Cystoseria mediterranea (Jania rubens, Titanoderma pustulatum). Les ceramials són només puntualment abundants, pero qualitativament són dominants a la comunitat durant tot l'any. La vegetació de la comunitat de Cystoseira mediterranea de Palamós es pot considerar com a típicament foto fila infralitoral de mode batut, per la gran abundància del grup PhIB. En els períodes més desfavorables per les especies d'aquest grup (tardor-hivern), es desenvolupen altres especies de requeriments ecològics menys estrictes dels grups ISR (infralitorals de substrat rocós) i PhI (fotòfiles infralitorals). Els grups esciòfils es troben precariament desenvolupats a la comunitat, però són sempre presents en el subestrat. La comunitat estudiada té una gran semblança amb les comunitats de Cystoseira mediterranea o d'especies vicàries d' aquesta descrites de la Mediterrània per altres autors.

Text complet: PDF