Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Observacions sobre la biodiversitat de desmidiàcies (Cloròfits) a Catalunya

Jaume Cambra

Resum


Presentem els resultats d'una primera valoració de l'estat del coneixement de la biodiversitat de les desmidiàcies (Cloròfits) a Catalunya. Fins ara s'han registrat 270 taxons, essent el gènere Cosmarium amb 103 tàxons el més nombrós. La distribució altitudinal d'aquests tàxons és heterogènia: la major part viuen a les torberes al' estatge subalpí, però són menys importants al' estatge alpí. El pH és un altre factor determinant per a la vida de les desmidiàcies. Així tenim que a les torberes amb pH entre 5-6 hi hem trobat més de 90 taxons. Pel que fa a les poblacions de desmidiàcies, proposem cinc grups: 1) Esfagnòfiles i acidobiòntiques, 2) Acidòfiles, 3) Neutròfiles, 4) Basòfiles, 5) Indiferents al pH. Cal remarcar l' existència d 'una comunitat de desmidiàcies que es troba al' estany d' Aiguamoix, on predominen Euastrum insigne, Xanthidium armatum i Euastrum crassum, entre d' altres especies. També fem una valoració en perspectiva de l' elaboració futura d'una llista vermella de desmidiàcies a Catalunya. De forma provisional assenyalem tres especies en probable perill d'extinció (Euastrum insigne, Oocardium stratum, Roya obtusa) i 42 taxons en perill greu. En darrer terme comentem algunes perspectives d' estudi en el camp de les desmidiàcies.

Text complet: PDF