Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Riquesa briològica i liquenològica del Parc de Collserola (Catalunya). Estacions d’especial interès.

Isabel Álvaro Martín, Mercedes Barbero Castro, Esteve Llop Vallverdú, Antoni Gómez-Bolea

Resum


Presentem el catàleg dels líquens i briòfits pel Parc de Collserola. Un total de 313 tàxons representen la riquesa específica fins ara coneguda al Parc (185 líquens i 128 briòfits). La riquesa específica més gran correspon a les espècies epifítiques, seguides per les terrícoles, les saxícoles i per últim les hidròfiles. Basant-nos en la presència d’espècies singulars destaquem les següents estacions d’interès brioliquènic: Sant Medir, on hi ha líquens foliícoles; Torrent de les Tres Serres, amb una comunitat d’espècies hidròfiles, Torrent d’en Fotjà, on hi trobem líquens muscícoles i lignícoles, i alguna estació de zones obertes, amb comunitats de tàxons xeròfils i heliòfils. El seguiment d’aquestes estacions pot tenir un gran interès per al biomonitoratge de la «salut ambiental» del Parc.

Text complet: PDF