Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Límits al mètode de comparança: límits al mètode de comparança amb el mercat

Esteve Cabré i Puig

Resum


Aquest estudi aborda com objectiu principal la problemàtica de la valoració pel mètode de comparança, situant-nos en els seus límits d'aplicabilitat, per tal d'optimitzar al màxim la seva utilització. Per això estudia e investiga les seves fronteres, fronteres que ens portaran a identificar possibles límits que el mercat detecta en certs productes que també dissenyem els arquitectes, i la seva valoració. Valoració, que algú la pot entendre com resultat d'aplicar una fórmula magistral; que com sempre ha de servir com a pas previ a la presa de decisions , ja siguin particulars o col·lectives, públiques o privades, judicials o extrajudicials; mitjançant el mètode de comparança.

La contestació és presenta en tres nivells. Es pretén contestar a la pregunta ¿perquè falla el mètode de comparança?, des d'un plantejament de caràcter mes teòric, amb l'ànim tant d'entendre perquè no sempre el mètode pot ser reeixit, com la de trobar respostes sòlides a algunes intuïcions. Des d'un altre nivell eminentment pràctic, es presenten experiències pròpies i alienes, el denominador comú de les quals és elevar el coneixement del mètode així com evidenciar les situacions en les quals podien detectar-se límits en la seva aplicació. Finalment i realment l'últim concebut, en part pel resultat obtingut en la recerca de la fórmula magistral , i en part per la necessitat de sistematitzar l'experiència, una sort de morfologia del fracàs del mètode, amb l'aportació original del que denominarem com índex de productes catastròfics.

Text complet: HTML