Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Anàlisi retrospectiu del sistema metropolità de Barcelona i la seva influència en l’estructura urbana

Jaume Masip Tresserra, Josep Roca Cladera

Resum


En els últims temps, degut al desbordament dels límits administratius per la urbanització, la literatura ha estudiat vàries aproximacions per delimitar les àrees urbanes i metropolitanes. Simultàniament, aquestes dinàmiques urbanes han donat peu també a l’estructuració de sistemes metropolitans policèntrics, caracteritzats per la dispersió i per la descentralització concentrada de població i ocupació, trencant amb el paradigma de la ciutat monocèntrica. No obstant, pocs estudis s’han concentrat en estudiar dinàmicament (a través del temps) i conjuntament, el creixement dels límits metropolitans i la seva influència en l’estructura urbana de les àrees metropolitanes. En aquest article, la dinàmica urbana retrospectiva (1991-2001) i la seva influència en l’estructura urbana del sistema metropolità de Barcelona és estudiada.
Primerament, a través d’analitzar la mobilitat residència-treball, els límits funcionals metropolitans són delimitats pels anys 1991, 1996 i 2001. Després, l’article estudia com el creixement dels límits metropolitans influencia en l’estructura urbana per tal de caracteritzar-ne els canvis pel període de temps estudiat. En aquest sentit, l’estructura urbana és caracteritzada a partir de tres elements claus: identificació de subcentres urbans mitjançant una aproximació funcional (mobilitat residència treball), a la vegada que s’estima si exerceixen influència o no en l’estructura urbana; el grau de complexitat del sistema metropolità; i la mesura del nivell de policentrisme considerant les seves dimensions morfològiques i funcionals com també proposant-ne una d’integrada. Tenint una perspectiva dinàmica (1991-2001), els resultats suggereixen un procés d’expansió urbana dels límits metropolitans que es tradueix en un increment dels subcentres degut als canvis dels mercats residencials i de treball, una estructura més policèntrica del sistema metropolità i un major grau de la seva complexitat.

Text complet: HTML